FreeCommander
Over FreeCommander
Systeemeisen
FreeCommander XE onder Windows X64
FreeCommander XE vs. FreeCommander 2009.02b
Installatie
Licentie
Copyright
De programma-interface
Titelbalk
Hoofdmenu
Hoofdwerkbalk
Favorietenbalk
Stationsbalk
Voortgangsbalk gebruikte schijfruimte
TAB-balk
Adresbalk
Adreswerkbalk
Panelen
Hoofdsplitser
OP-strook
Statusbalk
Snelfilterbalk
DOS-opdrachtregel
Functiebalk
Wachtrijstatusbalk
Snelviewerpaneel
Bestandenboompaneel
Favorietenboompaneel
Hoofdmenu
Bestand
Weergeven
Extern weergeven
Bewerken
Kopiëren met dialoogvenster
Kopiëren
Verplaatsen met dialoogvenster
Verplaatsen
Verwijderen
Wissen...
Hernoemen
Meervoudig hernoemen...
Bestanden vergelijken...
Inpakken...
Uitpakken...
MD5-controlesommen berekenen...
MD5-controlesommen verifiëren
Eigenschappen...
Kenmerken/tijdstempel...
Zoeken...
Afsluiten
Bewerken
Knippen
Kopiëren
Plakken
Snelkoppeling plakken
Alles selecteren
Alle bestanden selecteren
Groep selecteren...
Bestanden met dezelfde extensie selecteren
Bestanden met dezelfde naam selecteren
Selectie omkeren
Selectie omkeren - alleen bestanden
Alles deselecteren
Groep deselecteren...
Bestanden met dezelfde extensie deselecteren
Bestanden met dezelfde naam deselecteren
Hetzelfde selecteren in andere paneel
Selectie opslaan
Selectie uit bestand laden
Details naar klembord kopiëren
Volledige naam als tekst kopiëren
Naam als tekst kopiëren
Volledige pad als tekst kopiëren
Map
Linkerstation selecteren
Rechterstation selecteren
Nieuwe map
Selecteren...
Naar map gaan...
Gemarkeerde map openen
Filter
Grootte van mappen
Geschiedenis
Mappen-/bestandslijst maken
Vergelijken
Synchroniseren
Gekoppeld bladeren
Favorieten
Favorieten bewerken
Favorietenboompaneel
Beeld
Lijst
Details
Kolomprofielen
Kleine pictogrammen
Grote pictogrammen
Miniaturen
Snelviewerpaneel
Nieuwe maptab
Nieuwe bestandscontainertab
Bestandenboompaneel
Favorietenboompaneel
Sorteren op
Tonen
Platte weergave - bestanden
Platte weergave - mappen
Platte weergave - bestanden, mappen
Horizontaal/verticaal splitsen
Dubbel/enkel paneel
Volledig scherm
Indelingen
Vernieuwen
Wisselen
Dezelfde map
Alleen geselecteerde bestanden
Alleen geselecteerde items
Extra
Instellingen...
Instellingen opslaan
Back-up van alle instellingen maken...
Alle instellingen terugzetten...
Werkbalken bewerken...
Weergavestijl
Sneltoetsen definiëren...
Favorietenbalk
Netwerkverbinding maken...
Netwerkverbinding verbreken...
FTP-verbinding toevoegen...
Win+E naar FreeCommander omleiden
Snelstarter...
Uitvoeren...
DOS-venster...
Momentopname van bureaublad...
Help
Index
Sneltoetsen
Als FreeCommander u bevalt...
Forum
Online Help
Over...
FTP
Eigenschappen van een FTP-verbinding
Verbinding
Verbindingsdetails
Overdracht
Opdrachtregelparameters
Contact