Licencja

Program FreeCommander jest  wlasnością autora:
Marek Jasinski
info@freecommander.com

Program FreeCommander jest darmowy  i może być użytkowany, kopiowany i przekazywany dalej, jeśli spełnione są następujące warunki:

  1. Program może być używany prywatnie i zawodowo bez ograniczeń. Program nie może być jednakże sprzedawany i nie może być dołączany do innych pakietów oprogramowania bez uzyskania zgody autora.
  2. Wersja programu oznaczona jako 'public’ może być umieszczona na bezpłatnych stronach interetowych do pobrania lub też może być przekazana kolejnemu użytkownikowi. W menu 'Pomoc -> O programie…’ można sprawdzić, czy wersja programu jest oznaczona jako 'public’. Wersje programu, które nie są oznaczone jako 'public’, nie mogą być rozpowszechniane.
  3. Wszystkie inne formy publikacji programu wymagaja pisemnego pozwolenia autora.
  4. Program pozostaje zawsze, również gdy jest przekazywany dla osób trzecich, własnością autora.
  5. Program musi pozostać niezmieniony. W szczególności nazwa programu i nazwisko autora nie mogą być zmieniane.
  6. AUTOR NIE GWARANTUJE: ŻE PROGRAM JEST BEZBŁĘDNY, ŻE PRACUJE BEZ ZAWIESZEN, ŻE ODPOWIADA TWOIM WYMAGANIOM, ŻE BLĘDY W PROGRAMIE BEDĄ USUNIĘTE LUB NOWE WERSJE/POPRAWKI  ZOSTANĄ WYKONANE I UDOSTĘPNIONE. PROGRAM JEST DOSTARCZANY  „TAK JAK JEST” BEZ JAKIEJKOLWIEK GWARANCJI. UŻYTKOWNIK AKCEPTUJE, ŻE UŻYTKOWANIE PROGRAMU/ DOKUMENTACJI I JEGO SKUTKI NASTĘPUJE NA JEGO WŁASNE RYZYKO. ZA EWENTUALNE SZKODY WYNIKŁE Z UŻYTKOWANIA PROGRAMU, JAK N.P. UTRATA DANYCH, UTRATA ZAROBKU, PRZERWY W PRACY, UTRATA INFORMACJI BIZNESOWYCH LUB INNE STRATY FINANSOWE, NIEZALEZNIE OD ICH PRZEWIDYWALNOŚCI, AUTOR NIE PRZEJMUJE ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI. UŻYTKOWANIE JEST WYŁĄCZNIE NA WŁASNE RYZYKO. PROGRAM JEST LICENCJONOWANY „TAK JAK JEST”.

Poprzez ściągnięcie i instalację programu użytkownik uznaje powyższe warunki licencji.

Komentowanie jest wyłączone.