Przegląd wersji

Wymagania systemowe

Zalecana konfiguracja systemu do użytkowania FreeCommandera:

 • Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10  – 32 lub 64 Bity
 • 2 GB RAM
 • 100 MB dysk
 • 1024×768 rozdzielczość monitora

FreeCommander XE na Windowsie 64 bitowym

Aktualna wersja programu jest wersją 32 bitową. Z tego powodu istnieją pewne ograniczenia, które dotyczą wszystkich 32-bitowych programów działających na Windows 64-bitowym:

 • 32-bitowe programy nie mają pełnego dostępu do panelu sterowania
 • Menu kontekstowe nie zawiera elementów obsługiwanych przez programy 64-bitowe
 • Katalog %windir%\system32 i jego podkatalogi pokazuje inną zawartość dla programów 32-bitowych

Uwagi:

 • %windir% jest parametrem, który wskazuje na katalog instalacyjny Windowsa; często jest to c:\Windows.
 • programy 32 bitowe są automatycznie przekierowywane z katalogu %windir%\system32 do katalogu %windir%\SysWOW64. Jeśli ktoś dokładniej chciałby wiedzieć dlaczego tak jest, powinien sprawdzić wyjaśnienie Microsoft.
Rozwiązania

Do wyświetlania menu kontekstowego 64-bitowego FreeCommander wykorzystuje dodatkowy program 64-bitowy FcContextMenu64.exe. Jest to standardowe zachowanie programu. Aby wywołać menu kontekstowe 32-bitowe można użyć kombinacji klawiszy LeftWin+RightClick (nacisnąć klawisz Windows i kliknąć prawym klawiszem myszki). Aby na stałe wywoływać menu 32-bitowe, należy umieścić ShowContextMenu64Bit=0  w sekcji [Form] pliku freecommander.ini. Przy takim ustawieniu kombinacja klawiszy LeftWin+RightClick pokazuje menu kontekstowe 64 bitowe.

Począwszy od Windows Vista64 Microsoft wprowadził niewidoczną nazwę zastępczą (alias) „SysNative” dla katalogu „system32”. Aby uzyskać dostęp do  prawdziwego  katalogu %windir%\system32 należy używać % windir%\sysnative.

Kolejnym rozwiązaniem są dowiązania symboliczne. Automatyczne przekierowanie folderów nie jest aktywne dla 32-programów bitowych, jeśli program uzyskuje dostęp do katalogu poprzez dowiązanie symboliczne. Wystarczy jednak, aby określić dowiązanie symboliczne do katalogu „%windir%\system32”, aby uzyskać dostęp do prawdziwej „%windir%\system32” folder.

Przykład:

 • Przejdź do katalogu „C:\Windows” w FreeCommander
 • Naciśnij i przytrzymaj klawisz Shift aby aktywować w menu „Narzędzia – Okno DOS → …”
 • Potwierdzić „Kontrola konta użytkownika”
 • Otwiera się okno DOS z katalogiem  „C:\WINDOWS\system32”
 • Utwórz dowiązanie symboliczne wpisując do konsoli : mklink /J „symlink_System32” „c:\windows\system32”
 • Możliwe jest teraz, aby przejść do poprawnej lokalizacji katalogu „c:\windows\system32” za pomocą dowiązania symbolicznego „symlink_System32”

Komentowanie jest wyłączone.