Zasady użytkowania strony Donor-Downloads

Cel strony Donor-Downloads
 • Strona Donor-Downloads jest premią dla użytkowników FreeCommandera, którzy zdecydują się wspierać rozwój programu.
Typy dostępu
 • „One download”
   
  W przypadku płatności „One download” uzyskujesz dostęp do wersji 64-bitowej, która jest podana na stronie. Ten plik do pobrania jest dostępny przez okres 2 tygodni. Gdy czas się skończy, nie ma dostępnych plików do pobrania. Użytkownik powinien zatem utworzyć kopię zapasową programu. Nie ma żadnych aktualizacji programu dla tej opcji.
 • „One year”
  W przypadku płatności „One year” uzyskasz dostęp do pobierania wersji 32- i 64-bitowej (przenośnej i instalacyjnej) przez okres jednego roku. W tym okresie masz dostęp do wszystkich wersji programów 32- i 64-bitowych. Nie ma gwarancji, że nowe wersje programu zostaną opublikowane w tym okresie.
  Gdy czas się skończy, nie ma dostępnych plików do pobrania. Użytkownik powinien zatem utworzyć kopię zapasową programu.
 • „Lifetime”
  Za płatność Lifetime” https://freecommander.com/de/spende/ uzyskasz dostęp do pobierania wszystkich aktualnych i przyszłych wersji programów 32-bitowych i 64-bitowych (przenośnych i instalacyjnych) bez limitu czasowego. Nie ma gwarancji, że pojawią się nowe wersje programu.
Rejestracja
 • Po dokonaniu płatności za pośrednictwem FastSpring, użytkownik zostanie automatycznie zarejestrowany na stronie Donor-Downloads i otrzyma krótki e-mail z nazwą użytkownika i linkami do logowania i żądania hasła.
 • Jeśli użytkownik nie ma jeszcze hasła, powinien najpierw użyć linku do żądania hasła. Za pomocą tego linku otrzyma e-mail z linkiem do zmiany hasła.
 • Strona Donor-Downloads zezwala tylko na bezpieczne hasła, więc hasło ma co najmniej 8 znaków i musi zawierać: 2 lub więcej małych liter, 2 lub więcej wielkich liter, 2 lub więcej cyfr i 2 lub więcej znaków specjalnych – + = #% ()! @ $,.

Ograniczenia
 • Aby uniknąć nadużyć, liczba pobrań jest ograniczona do 5 na plik na miesiąc.
 • Jeśli dla jakiegoś pliku zostanie wykrytych więcej niż 5 prób pobrania, to plik zostanie zablokowany na 30 dni. Z tego powodu należy unikać używania programów typu Download Manager.
 • Zabrania się udostępniania swoich danych rejestracyjnych (hasło, użytkownik) innym użytkownikom. Adresy IP każdego dostępu są rejestrowane w celu wykrycia niedozwolonego użycia. W przypadku naruszenia tej zasady może nastąpić tymczasowe lub trwałe zablokowanie dostępu.

Komentowanie jest wyłączone.